Developed in conjunction with Joomla extensions.

Державний архів Тернопільської області
Ukrainian English Polish Russian

День пам’яті жертв голодоморів

1Щорічно в четверту суботу листопада Україна та світ вшановують пам’ять невинно вбитих голодом у 1932–33 роках українців.

Визнання Голодомору 1932 – 1933 років геноцидом українського народу законодавчо закріплено Законом України «Про Голодомор 1932 – 1933 років в Україні», ухваленим Верховною Радою України 28 листопада 2006 року.

На сьогодні, міжнародна громадськість визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу і засудила Голодомор на офіційному рівні, як акт знищення людства.

У зв’язку з роковинами цієї трагедії, у Державному архіві Тернопільської області підготовлено книжкову виставку «Свічка на підвіконні». В експозиції представлені монографії, матеріали наукових конференцій, збірники документів, присвячені цій трагічній темі.

На виставці експонується збірник документів і матеріалів «Голодомор 1932–1933 років в Україні», у якому переконливо розкрито причини, перебіг, масштаби та наслідки страшної соціо-гуманітарної катастрофи українського народу, інспірованої радянським політичним режимом на початку 1930-х років. Це найповніше тематичне зібрання автентичних джерел з історії українського голодомору. У виданні подано: документи Політбюро ЦК ВКП(б) і Політбюро ЦК КП(б)У, РНК СРСР і РНК УСРР, місцевих партійних та радянських органів, установ ДПУ, суду, прокуратури, міліції; листування Й. Сталіна, Л. Кагановича, В. Молотова, С. Косіора, В. Чубаря та інших; численні звернення селян – листи, заяви, скарги, прохання; унікальні щоденникові записи очевидців голоду; матеріали зарубіжних дипломатичних представництв, організацій української еміграції, міжнародної громадськості.

3У збірнику «Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів» представлені архівні матеріали, які відбивають справжні причини, хронологічний перебіг та наслідки трагедії. У статтях вчених висвітлюються соціально-економічні та моральні аспекти здійснення в республіці сталінської політики колективізації та хлібозаготівель, яка стала безпосередньо причиною продовольчих труднощів, а потім страхітливого голоду.

Наявний також збірник «Голодомор 1932-1933 років в Україні: злочин влади – трагедія народу: документи і матеріали», в якому зібрано документи, що розкривають трагічну сторінку історії українського народу XX століття. Вони відтворюють жахливі реалії життя українського села: недоліки у сільськогосподарському виробництві, складні умови весняної посівної кампанії 1932 pоку, труднощі з виконанням державних планів хлібозаготівель, голодування та смертність населення, випадки людоїдства, трупоїдства на грунті недоїдання, порушення місцевими органами влади законності, знущання над селянами, репресії тощо. Видання підготовлено на документах і матеріалах з фонду ЦК Компартії України, що зберігаються у Центральному державному архіві громадських об’єднань України. Це, зокрема, доповідні записки, зведення, інформаційні листи, спеціальні повідомлення, довідки відділів і відповідальних інструкторів ЦК КП(б)У, уповноважених з хлібозаготівель, секретарів обкомів, райкомів, міськкомів партії, працівників органів ДПУ та юстиції тощо. Майже всі документи публікуються вперше і є унікальним джерелом для вивчення Голодомору 1932-1933 pоків в Україні як геноциду проти українського народу.

2Експонується «Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні». Це загальноукраїнський видавничий проект, який включає в себе 17 обласних томів, том міста Києва та загальноукраїнський том. В книгах узагальнено сучасний стан наукових досліджень з цієї проблеми. На основі архівних документів та свідчень очевидців розкриваються причини, масштаби та наслідки Голодомору. Публікуються реєстри архівних документів, переліки населених пунктів, мешканці яких постраждали під час Голодомору. Подано вибрану бібліографію та оригінальні фотодокументи.

Монографія американського історика Роберта Конквеста «Жнива скорботи: радянська колективізація і голодомор», яка вперше побачила світ в 1986 році, теж представлена в експозиції виставки. Український переклад з’явився лише у 1993 році, хоча книга була написана в часи, коли не тільки в колишньому Радянському Союзі, а й у багатьох країнах Заходу не визнавали навіть сам факт Голодомору 1932-1933 років в Україні. Дослідження всебічно розкриває правду про геноцид проти українського народу, насамперед його штучність та спланованість радянським тоталітарним режимом. Вона відображає страшний час кривавої сталінської доби, жахливий за кількістю своїх жертв. У книзі показано, як під тиранією Сталіна і його поплічників було знищено селянство, а разом з ним вирубане й історичне коріння українського народу.

Цікавими для дослідників є збірники документів та матеріалів, підготовлені архівістами держархівів Одеської, Полтавської, Миколаївської, Чернігівської, Хмельницької областей та м. Києва.

Упродовж  2006-2007 років Службою безпеки України було організовано виставку про Голодомор 1932-1933 років в Україні «Розсекречена пам'ять». Спогади та враження відвідувачів виставки опубліковані у виданні «Дзеркало душі народної: про Голодомор 1932-1933 років в Україні». Записи віддзеркалюють ставлення людей різного віку, життєвого досвіду, різних політичних поглядів і соціального статусу до Голодомору 1932-1933 років, передають душевний стан численних відвідувачів виставки, відкривають нові факти геноциду.

Заслуговує уваги каталог виставки «Жнива скорботи», підготовлений колективом держархіву області. З каталогом можна ознайомитися за посиланням: https://te.archives.gov.ua/images/PDF/Zhnyva-skorboty.pdf

Зі сторінок численних видань, які експонуються на виставці, постає жахлива картина нищення української нації. Документи і матеріали книжкової експозиції розкривають причини, масштаби та наслідки катастрофи українського народу.

 

Головний  спеціаліст держархіву Тернопільської області 

Тетяна Маркевич