Developed in conjunction with Joomla extensions.

Державний архів Тернопільської області
Ukrainian English Polish Russian

Семінар з підвищенням кваліфікації працівників відповідальних за ведення діловодства

СемінарЗ метою підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за ведення діловодства, архів та діяльність експертних комісій органів державної влади, місцевого самоврядування (в т. ч. архівних відділів, трудових архіві, територіальних громад області) 07 вересня 2021 року Державний архів Тернопільської області спільно з Тернопільським регіональним центром підвищення кваліфікації провів навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації  «ДІЛОВОДСТВО І АРХІВНА СПРАВА. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЧИННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ У СФЕРІ АРХІВНОЇ СПРАВИ У ПРАКТИКУ РОБОТИ УСТАНОВ РІЗНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ».

Навчання проведено у форматі онлайн - навчання в режимі реального часу через онлайн-сервіс zoom https://zoom.us. 101 учасник навчання – це державні службовці категорій Б, В, посадові особи місцевого самоврядування V-VII категорій. Обсяг навчальної програми 0,33 кредити ЕКТС.

План семінару

1. Основні засади організації та ведення діловодства та архівної справи в юридичній особі. Вимоги до складання номенклатури справ та інструкції з діловодства юридичної особи

Доповідач - МАЛИМІНА-БАЗИЛЯК Тереза, начальник відділу формування НАФ та діловодства

2. Формування справ у діловодстві. Складання архівних описів справ постійного зберігання. тривалого зберігання (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань (особового складу) та передмов до них, історичної довідки фонду

Доповідач - РОМАНИШИН Марія, головний спеціаліст відділу формування   НАФ та діловодства

3. Організація та діяльність експертної комісії юридичної особи; вимоги щодо складання протоколів засідань ЕК та облікових документів. Нормативно – методичні засади експертизи цінності документів; складання акту про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду,

Доповідач - МУЦ Глина, головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства

4. Перевіряння наявності та стану справ, оформлення її результатів. Основні вимоги до складання паспорту архіву (архівного підрозділу) юридичної особи. Порядок підготовки до передавання на державне зберігання документів НАФ, що зберігаються понад встановлений строк зберігання в архіві установи.    

Доповідач - ГАРДАМАЛА Іванна, головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства