Developed in conjunction with Joomla extensions.

Державний архів Тернопільської області
Ukrainian English Polish Russian

Участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Михайло Грушевський і становлення української державності"

грушевський конференціяДиректор держархіву кандидат історичних наук Федір Полянський взяв участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Михайло Грушевський і становлення української державності" (до 30-ї річниці незалежності України і 155-річчя від дня народження Михайла Грушевського) з доповіддю на тему «З історії родоводу Грушевських-Вояковських (за документами Державного архіву Тернопільської області)».Засідання конференції проходило у форматі онлайн. Модераторами виступили: Магера Тетяна Володимирівна, Герасимчук Галина Ігорівна, Стрийвус Наталія Богданівна. 

Витяг з програмки:

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ – НАУКОВЕЦЬ, ДЕРЖАВНИЙ ДІЯЧ, ОСОБИСТІСТЬ

Петровський Олександр Миколайович, кандидат історичних наук, доцент, директорТернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль;

З ІСТОРІЇ РОДОВОДУ ГРУШЕВСЬКИХ – ВОЯКІВСЬКИХ (ЗА ДОКУМЕНТАМИ ДАТО)

Полянський Федір Іванович, кандидат історичних наук, директор Державного архіву Тернопільської області, м. Тернопіль;

ПОРТРЕТ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО У ФОНДАХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ОБЛАСНОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ: ІСТОРІЯ ОДНОГО ЕКСПОНАТА

Костюк Степан Володимирович, голова Тернопільської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, м. Тернопіль;

М. С. ГРУШЕВСЬКИЙ: АКЦЕНТИ У СВІТОГЛЯДНІЙ ПАРАДИГМІ ЩОДО ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ ГЕТЬМАНЩИНИ ХVІІІ СТ.

Салагуб Людмила Іванівна, методистка відділу суспільних дисциплін Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Краматорськ; аспірантка кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки Донецького національного університету імені Василя Стуса, м. Вінниця;

КОНЦЕПЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ М. С. ГРУШЕВСЬКОГО

Гладун Віталій Вікторович, старший викладач кафедри філософії освіти, теорії й методики суспільствознавчих предметів Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Миколаїв;

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ – ПОСТАТЬ ВИДАТНОГО УКРАЇНЦЯ

Лопатка Ганна Федорівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри змісту і методик навчальних предметів Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль;

Кучер Людмила Андріївна, методистка, в. о. завідувачки лабораторії науково-дослідного та навчально-методичного забезпечення дисциплін еколого-природничого спрямування Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль;

Миколів Зоряна Петрівна, методистка лабораторії науково-дослідного та навчально-методичного забезпечення дисциплін еколого-природничого спрямування Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль;

ВІРТУАЛЬНО-ІСТОРИЧНА ПОДОРОЖ ПАМ’ЯТНИМИ МІСЦЯМИ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

Бабовал Надія Ростиславівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і методології освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль;

Бабовал Діана Сергіївна, студентка фізико-математичного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка;

ВЗАЄМИНИ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ТА ІВАНА ФРАНКА: ВІД КРИТИКИ ДО СПІВПРАЦІ

Магера Тетяна Володимирівна, методистка, в. о. завідувачки відділу організаційно-методичної та інформаційно-видавничої діяльності Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль;

Паніна Лариса Анатоліївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільно-гуманітарної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Рівне;

ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

Герасимчук Галина Ігорівна, методистка відділу організаційно-методичної та інформаційно-видавничої діяльності Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль;
           МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ – ВЕЛИКИЙ УКРАЇНЕЦЬ
         Стрийвус Наталія Богданівна, методистка відділу організаційно-методичної та інформаційно-видавничої діяльності Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль;
          ДИСИДЕНТСЬКИЙ РУХ ОПОРУ КОМУНІСТИЧНОМУ ТОТАЛІТАРНОМУ РЕЖИМОВІ
         Рохмаіл Ольга Степанівна, учитель історії Південного ліцею No 2 Південної міської ради Харківського району Харківської області, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, м. Мерефа Харківського району Харківської області;
         УКРАЇНОМОВНА ЛОКАЛІЗАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТВОРІВ: ОСВІТНІЙ КОНТЕКСТ
        Гребенюк Арсен Вікторович, кандидат філософських наук, доцент кафедри менеджменту освіти ВІППО, м. Луцьк;
        ДОБРОЧИННА ФУНДАЦІЯ ІМЕНІ КОРДУЛІ ФРЕДРО СЕЛА КОЦЮБИНЦІ
       Гринюка Богдан Михайлович, кандидат історичних наук, вчитель історії Тернопільської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів No 22; старший науковий співробітник науково-дослідного відділу «Адміністрації історико-культурного заповідника «Давній Пліснеськ», м. Львів;
         РОЛЬ МОВИ У СТВОРЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КАРТИНИ СВІТУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
        Сергуніна Тетяна Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент, в. о. заступника директора з науково-педагогічної та виховної роботи Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль;

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ВИБІР ПРОФЕСІЇ УЧНЯМИ ЗЗСО

Кавецький Віктор Євгенович, кандидат педагогічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль;
         ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГА ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
    Яковишин Руслан Ярославович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль;

ПАТРІОТИЗМ ЯК СУСПІЛЬНА ТА ОСОБИСТІСНА ЦІННІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ НА ПРИКЛАДІ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТЕПАНА БАНДЕРИ

Хома Світозара Олегівна, в. о. завідувачки центру виховної роботи, захисту прав дитини та громадянської освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль;

ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Коротюк Зоряна Михайлівна, в. о. завідувачки навчально-методичного центру психологічної служби і соціальної роботи Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль;

Надвинична Тетяна Лонгінівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного університету, м. Тернопіль;

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Брик Роман Степанович, кандидат педагогічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри менеджменту і методології освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль;

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Городецька Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
менеджменту і методології освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль;

РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ В ЗАГАЛЬНІЙ СЕРЕДНІЙ ОСВІТІ

Бернадин Оксана Орестівна, викладачка кафедри менеджменту і методології освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль;

ДАНИЛО ЗУБИЦЬКИЙ: ВИДАТНА ОСОБИСТІСТЬ НАУКОВОЇ ЕЛІТИ УКРАЇНИ

КучерЛюдмила Андріївна, методистка, в. о. завідувачки лабораторії науково-дослідного та навчально-методичного забезпечення дисциплін еколого-природничого срямування Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль;
      Миколів Зоряна Петрівна, методистка лабораторії науково-дослідного та навчально-методичного забезпечення дисциплін еколого-природничого спрямування Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль;

ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ ЯК ОДНА З СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Мочук Оксана Богданівна, методистка центру інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційної освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль;

ДИНАМІКА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТА САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Гайда Василь Ярославович, методист відділу методики навчальних предметів та
професійного розвитку педагогів Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль;

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Сесик Оксана Олегівна, методистка центру виховної роботи, захисту прав дитини та громадянської освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль;

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ РІДНОГО КРАЮ ЧЕРЕЗ ЗНАЙОМСТВО З ВІДОМИМИ ПОСТАТЯМИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ

Голуб Марія Ярославівна, методистка центру виховної роботи, захисту прав дитини та громадянської освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль;

ДЕРЖАВОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ОСТАННЬОГО ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ

Буняк Світлана Миколаївна, методистка центру виховної роботи, захисту прав дитини та громадянської освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль;

РОЗВИТОК ТА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА У ЗДО

Зубаль Ірина Миколаївна, методистка дошкільної та початкової освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль;
          ФЕНОМЕН «ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ»: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
      Ярмолицька Світлана Олегівна, методистка навчально-методичного центру психологічної служби і соціальної роботи Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль;

ПРИЙОМИ І ПРАКТИКИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ОСОБИСТОГО ЗДОРОВ’Я У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Борисюк Зоряна Володимирівна, методистка центру виховної роботи, захисту прав дитини та громадянської освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль;

ТАК УТВЕРДЖУВАЛАСЯ НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА
      Волянюк Борис Олексійович, методист центру виховної роботи, захисту прав дитини та громадянської освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль.