Електронний читальний зал

Фонди Державного архіву Тернопільської області – це документи австрійських, польських, російських, німецьких, радянських та українських адміністративних, культурних, освітніх, конфесійних установ. У 3754 фондах держархіву зберігаються 759 611 од. зб. архівних документів від ХVI ст. до сучасності.

Документи архіву розподілено згідно таких списків фондів:

Фонди до вересня 1939 року

Фонди після вересня 1939 р. 

Фонди періоду німецької окупації

Фонди особового походження

 

ОЦИФРОВАННІ СПРАВИ