Developed in conjunction with Joomla extensions.

Державний архів Тернопільської області
Ukrainian English Polish Russian

АРХІВажливе з Василем Хитруком

News 23 10 2018 022 жовтня 2018 р. в державному архіві Тернопільської області відбулася зустріч з українським письменником, літературним критиком, художником, автором унікальної книги «Золота булава : Духовний Код Трипілля, України і Європи» Василем Хитруком.
Відкрив захід директор архіву Федір Полянський, який повідомив, що держархів області започатковує новий проект «АРХІВажливе», який має на меті проведення зустрічей з цікавими, неординарним особистостями. «Сьогоднішнім гостем архіву є вчений-етноісторик філософського спрямування, культуролог, письменник, перекладач Василь Хитрук. Він є автором праці з етноісторії України та Європи, книги яка стала своєрідним бестселером в Україні, Чехії, Білорусії, Канаді, Японії – «Золота булава. Духовний Код Трипілля, України і Європи», – зазначив директор архіву, представляючи гостя архіву.


Виступаючи перед аудиторією, яку склали студенти І-о курсу історичного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка, науковці, громадські діячі краю, Василь Хитрук представив дві праці: «Золота булава : Духовний Код Трипілля, України і Європи» та «Короткий енциклопедичний етимологічний словник українознавця і слов'яноведа». Ґрунтовно автор зупинився на першій праці, яка стала наслідком його багаторічних подорожей та досліджень давнього світу та містить у собі нові трактування історії України. Автор зазначив, що при написанні книги використані знання з етнології, археології, фольклору та мовознавства. Дослідник охарактеризовує особливості своєї книги – вона є новим поглядом на етноісторію нашої держави, на етноісторію слов’ян, Європи та світу. «Книга не є витвором фантазії, її базою є давні тексти та зображення, які я мав можливість вивчати», – підсумував Василь Хитрук.
На пам'ять про зустріч, автор подарував працю «Короткий енциклопедичний етимологічний словник українознавця і слов'яноведа» Державному архіву Тернопільської області та історичному факультету Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Бібліотека держархіву області збагатилась також і працею «Золота булава : Духовний Код Трипілля, України і Європи», яку придбав і подарував підприємець Юрій Олійник.

News 23 10 2018 2 News 23 10 2018 3

News 23 10 2018 4

News 23 10 2018 5News 23 10 2018 6

News 23 10 2018 7

News 23 10 2018 8

News 23 10 2018 9 News 23 10 2018 10

News 23 10 2018 11 News 23 10 2018 12

News 23 10 2018 13News 23 10 2018 14