Developed in conjunction with Joomla extensions.

Державний архів Тернопільської області
Ukrainian English Polish Russian

Хранителям минулого - 80!

novuyЗ нагоди 80-річчя державного архіву Тернопільської області підготовлено виставку „Хранителі минулого”. Фонди архіву є невичерпною скарбницею з історії нашого краю. У його сховищах відклалися архівні документи з історії Тернопільщини від кінця XVI століття до сучасності. Детальніше про подію

28 жовтня 1939 року в Тернопіль прибув уповноважений Архівного управління Наркомату внутрішніх справ УРСР для централізованої організації архівної справи. Під архівосховища було орендовано в Домініканському монастирі, архітектурній пам’ятці ХVІІІ століття, 37 кімнат для обласного архіву і архівного відділу НКВС. З 1 листопада 1939 року вони розпочали свою роботу. Першим директором став Олександр Опанасович Горячкін. Документ з цією інформацією експонується в першому розділі виставки.

Поряд доповідна записка про роботу архівних відділів Тернопільської області станом на 13 листопада 1940 року, з якої дізнаємось, що на території колишнього Тернопільського воєводства ніяких архівних відділів не було. Документи зберігалися безпосередньо в установах і організаціях. Серед завдань, які були поставлені перед архівом, була організація архівних відділів в області, взяття на облік всіх архівних матеріалів, які були в області і забезпечення їх охорони на місцях.

Війна 1941–1945 років завдала непоправної шкоди та невідтворних збитків архівним зібранням області. Внаслідок військових дій і майже трирічної нацистської окупації повністю були знищені документи Тернопільського міського архіву і 24 райдержархівів, в архівах установ, організацій і підприємств загинули тисячі документів, велика кількість була вивезена. Свідчить про це такий документ, як протокол засідання експертної комісії по встановленню наукової цінності втрачених документальних матеріалів Тернопільського обласного державного архіву від 18 грудня 1944 року.

Наявні списки працівників Тернопільського облдержархіву, станом на 1941 рік та світлини працівників архівних установ області 1950-х років.

Значна увага приділялася поліпшенню умов зберігання документів, про що свідчить інструкція про режим зберігання документів в державних архівах МВС УРСР за 1950 рік.

Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 26 липня 1988 р. № 202 «Про вдосконалення архівної справи в республіці», рішенням сесії Тернопільської обласної ради від 4 жовтня 1988 року ліквідовано архівний відділ облвиконкому, його включено до складу держархіву області.

Джерельна база обласного архіву невпинно поповнювалася новими документами. Приміщення, яке займав обласний архів перестало відповідати вимогам збереження документів, тому було виділено земельну ділянку під будівництво нового просторого приміщення держархіву. В експозиції виставки наявне рішення № 453 виконкому Тернопільської міської ради від 06 жовтня 1988 року про закріплення земельної ділянки по вул. Карпенка-Об’їзній за державним архівом Тернопільської області під будівництво нового приміщення архіву.

27 серпня 1991 року Президія Верховної Ради України ухвалила передати архіви Комуністичної партії України на державне зберігання. В експозиції виставки є розпорядження Тернопільської обласної ради народних депутатів від 24 жовтня 1991 року № 939 „Про передачу на баланс держархіву області обладнання та штатну чисельність працівників колишнього партархіву”.

В другому розділі виставки представлені документи про працівників архіву, зокрема особові справи директорів архіву – Горячкіна Олександра Опанасовича (першого директора держархіву), Нестерець Марії Михайлівни, Лєлєкової Людмили Іванівни, Хаварівського Богдана Васильовича. Цікавими є документи з особового фонду архівіста Глинського Михайла Петровича. В статтях Глинського М.П. зібраний великий матеріал з історії архівного будівництва у західних областях України за період з 1939 по 1969 роки. Матеріали можуть використати дослідники, краєзнавці в їхніх творчих дослідженнях. Експонується біографія, яку написала дружина Михайла Петровича – Раїса Павлівна Глинська, диплом про закінчення Московського державного історико-архівного інституту (1960 рік), службове посвідчення Глинського Михайла Петровича, старшого наукового співробітника облдержархіву та посвідчення „Ветеран праці”.

В 1990-х роках значно пожвавилася робота з використання документів, в тому числі науково-видавнича діяльність. Про це свідчать матеріали третього розділу – видання Державного архіву Тернопільської області за 1994-2018 роки.

Завершують експозицію виставки видання працівників держархіву. Зокрема, експонується перше видання путівника держархіву, яке вийшло друком в 1961 році та новий путівник – плід багаторічної праці фахівців архіву, який було видано в 2011 році. Цікавими та змістовними є праця „Тернопіль у плині літ” Любомири Бойцун, „Городниця – село в Медоборах”, співавтором якої є Оксана Сулима, а також добірка книг, співавтором яких є Ігор Крочак – „Протичовновий корвет „Тернопіль”, „Тернопіль: сторінки минулого і сьогодення”, ілюстрований альманах „У камені, бронзі, граніті. Вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка на Тернопільщині”.

Головний спеціаліст  Тетяна Маркевич