Developed in conjunction with Joomla extensions.

Державний архів Тернопільської області

Затверджені нормативно-правові акти з питань діловодства та архівної справи

2012р.

 • Наказ Міністерства юстиції України від 25.10.2012 № 1571/5 "Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних державних архівних установах України, Державному архіві в Автономній Республіці Крим, державних архівах областей, міст Києва і Севастополя"
 • Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів від 12.04.2012 № 578/5 
 • Про затвердження Типового положення про архівний підрозділ державного органу та органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації від 10 лютого 2012 р. № 232/5. 

2013р.

 • Про затвердження Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам 
 • Про затвердження Переліку документів, що створюються під час діяльності Державної архівної служби України, державних та інших архівних установ України, спеціальних установ страхового фонду документації, із зазначенням строків зберігання документів 
 • Про внесення зміни до Переліку видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду 
 • Про затвердження Типового положення про експертну комісію архівного відділу районної, районної у мм. Києві і Севастополі державної адміністрації, міської ради 
 • Про затвердження Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації 
 • Про затвердження Типового положення про експертно-перевірну комісію Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державного архіву області, міст Києва і Севастополя 
 • Про затвердження Переліку видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду 

2014р.

 • Про затвердження Переліку типових видів документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, які створюються у науково-технічній та виробничій діяльності підприємств, установ і організацій 
 • Про затвердження Типового положення про архівну установу сільської, селищної, міської ради для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду 

2015р.

 • Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України щодо діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів(затверджено наказом Міністерства юстиції України від 2 листопада 2015 р. № 2163/5)
 • Спільний наказ Міністерства юстиції та Міністерства закордонних справ України "Про затвердження Інструкції про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та осіб без громадянства" від 21.09.2015 р. № 1786/5/272
 • Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку долучення до архівних документів спростування недостовірних відомостей про особу, що містяться в цих документах" від 28.08.2015 № 1612/5
 • Наказ Міністерства юстиції України "Про внесення змін до Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам" 06 липня 2015 року № 1125/5
 • Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях" 18 червня 2015 року № 1000/5
 • Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку доступу до виборчої документації тимчасового строку зберігання"13 травня 2015 року № 674/5
 • Наказ Міністерства юстиції України "Про внесення змін до Переліку видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду" 16 березня 2015 року № 366/5
 • Про затвердження Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів) 02 березня 2015 року № 295/5
 • Про внесення змін до Типового положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації 19 січня 2015 року № 75/5http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1421-14
 • Наказ Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5 "Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання"
 • Збірник уніфікованих форм організаційно-розпорядчик докуметів (схвалено протокол засідання Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву 25.11.2015 №7)

2016 рік

 • Наказ Міністерства юстиції України "Про внесення змін до Типового положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації"3 лютого 2016 № 309/5
 • Типова інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736)
 • 2018 рік

 • ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55)

 • ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55)

 • РЕГЛАМЕНТ організації взаємодії органів виконавчої влади в електронній формі (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55)

 • Примірна номенклатура справ апарату сільської (селищної) ради об’єднаної територіальної громади

 • Наказ Міністерства юстиції України “Про внесення зміни до Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації” від 27.06.2018 № 2057/5 

 • Наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження Змін до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях” від 04.07.2018 № 2277/5 

  2019 рік

 • Наказ Міністерства юстиції України “Про внесення змін до Типового положення про архівну установу сільської, селищної, міської ради, ради об’єднаної територіальної громади для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду” від 23.08.2019 № 2643/5

 • Методичні рекомендації з організації роботи та ведення облікових документів експертно-перевірної комісії державного архіву, затверджені наказом Укрдержархіву від 16.10.2019 № 94 Файл в форматі PDF (1 022 KB) 

 • Методичні рекомендації з підготовки Положення про архівний підрозділ громадського об’єднання, релігійної організації, підприємства, установи та організації, заснованих на приватній формі власності, затверджені наказом Укрдержархіву від 31.07.2019 № 67

  Файл в форматі PDF (414 KB)

 • Методичні рекомендації з підготовки Положення про архівний підрозділ державної наукової установи, музею та бібліотеки, затверджені наказом Укрдержархіву від 31.07.2019 № 68

  Файл в форматі PDF (409 KB)

 • Методичні рекомендації з підготовки Положення про експертну комісію громадського об’єднання, релігійної організації, підприємства, установи та організації, заснованих на приватній формі власності, затверджені наказом Укрдержархіву від 29.07.2019 № 65

  Файл в форматі PDF (556 KB)

  • 2020 рік

  • Методичні рекомендації»Основні етапи підготовки та передавання документів НАФ юридичної особи-джерела комплектування державного архіву Тернопільської області на державне зберігання» (схвалено протокол засідання науково-методичної ради державного архіву Тернопільської області 06.05.2020 № 2)

Консоль налагодження Joomla

Сесія

Інформація облікового запису

Використання пам'яті

Запити до бази даних