Developed in conjunction with Joomla extensions.

Державний архів Тернопільської області
Ukrainian English Polish Russian

Затверджені нормативно-правові акти з питань діловодства та архівної справи

2012р.

2013р.

 • Про затвердження Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам 
 • Про затвердження Переліку документів, що створюються під час діяльності Державної архівної служби України, державних та інших архівних установ України, спеціальних установ страхового фонду документації, із зазначенням строків зберігання документів 
 • Про внесення зміни до Переліку видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду 
 • Про затвердження Типового положення про експертну комісію архівного відділу районної, районної у мм. Києві і Севастополі державної адміністрації, міської ради 
 • Про затвердження Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації 
 • Про затвердження Типового положення про експертно-перевірну комісію Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державного архіву області, міст Києва і Севастополя 
 • Про затвердження Переліку видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду 

2014р.

 • Про затвердження Переліку типових видів документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, які створюються у науково-технічній та виробничій діяльності підприємств, установ і організацій 
 • Про затвердження Типового положення про архівну установу сільської, селищної, міської ради для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду 

2015р.

 • Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України щодо діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів(затверджено наказом Міністерства юстиції України від 2 листопада 2015 р. № 2163/5)
 • Спільний наказ Міністерства юстиції та Міністерства закордонних справ України "Про затвердження Інструкції про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та осіб без громадянства" від 21.09.2015 р. № 1786/5/272
 • Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку долучення до архівних документів спростування недостовірних відомостей про особу, що містяться в цих документах" від 28.08.2015 № 1612/5
 • Наказ Міністерства юстиції України "Про внесення змін до Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам" 06 липня 2015 року № 1125/5
 • Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях" 18 червня 2015 року № 1000/5
 • Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку доступу до виборчої документації тимчасового строку зберігання"13 травня 2015 року № 674/5
 • Наказ Міністерства юстиції України "Про внесення змін до Переліку видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду" 16 березня 2015 року № 366/5
 • Про затвердження Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів) 02 березня 2015 року № 295/5
 • Про внесення змін до Типового положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації 19 січня 2015 року № 75/5http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1421-14
 • Наказ Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5 "Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання"

2016 рік

 • Наказ Міністерства юстиції України "Про внесення змін до Типового положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації"3 лютого 2016 № 309/5