Developed in conjunction with Joomla extensions.

Державний архів Тернопільської області

Путівник

Детальніше...

Державний архів Тернопільської області.: путівник / Укрдержархів; Держархів Терноп. обл. - Т.: Астон, 2011. - 370 с.

ISBN 978-966-308-417-6
УДК 930.25(477.84X036)
ББК 79.3 (4Укр-4Тер)
Д 36

© Державний архів Тернопільської області, 2011
© ТзОВ "Видавництво Астон", верстка, 2011
© Видавництво "Вектор", 2011

Путівник містить відомості про документи Національного архівного фонду України, які знаходяться на зберіганні в Державному архіві Тернопільської області. Описові статті включають дані про фондоутворювачів, історію створення і функціонування фондів, склад і зміст основних документальних масивів. Видання оснащено науково-довідковим апаратом, який включає довідку про адміністративно-територіальний поділ області; список фондів Держархіву області, втрачених під час Другої світової війни; покажчики (географічний, іменний, предметний).

Пропоноване видання входить до серії архівних довідників, які видаються за галузевою програмою "Архівні зібрання України".

Довідник розрахований на істориків, архівістів, краєзнавців, науковців, усіх, хто цікавиться історичною спадщиною України.

Завантажити PDF

Консоль налагодження Joomla

Сесія

Інформація облікового запису

Використання пам'яті

Запити до бази даних