Developed in conjunction with Joomla extensions.

Державний архів Тернопільської області
Ukrainian English Polish Russian

Веб-навчання з підвищенням кваліфікації працівників архівної справи

З метою підвищення кваліфікації працівників архівної мережі області 25 листопада 2020 року  державний архів Тернопільської області провів  спільно з Тернопільським регіональним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій навчання за  спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Реалізація державної політики у галузі архівної справи: регіональний аспект» для працівників, відповідальних за діловодство, архів та діяльність експертних комісій органів державної влади, місцевого самоврядування (в т.ч. архівні відділи, трудові архіви, відповідальні особи об’єднаних територіальних громад).

 

 Навчання проведено у форматі онлайн - навчання в режимі реального часу через онлайн-сервіс Zoom https://zoom.us. 91 учасник навчання – це державні службовці категорій Б, В, посадові особи місцевого самоврядування V-VII категорій. Обсяг програми-0,33 кредиту ЄКТС.

Теми начальної програми: 

  • актуальні питання реформування архівної галузі в Тернопільській області  (Федір Полянський, директор держархіву);

  • передавання документів у разі припинення установ, перевіряння наявності, фізичного та санітарно-гігієнічного стану документів за описами справ; складання установою історичної довідки (передмови) (Тереза Малиміна-Базиляк, начальник відділу формування НАФ та діловодства держархіву);

  • порядок передавання архівних документів до архівних установ (Світлана Найчук, заступник директора-начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату держархіву Тернопільської області);

  • виконання запитів соціально-правового характеру та оформлення документів (Марія Кулик, заступник директора-начальник відділу інформації та використання документів держархіву області);

  • Основні питання діяльності експертних комісій, ведення  її документації та взаємодія із експертно-перевірною комісією державного архіву Тернопільської області (Галина Муц, головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства держархіву області).